• Innehåll
 • FAQ
 • Ansvarsfriskrivning
 • Kurser
 • Kontakt
 •  

  image_sweden

  Öppna Sättningskartan

  Sättningskartan över södra Sverige

  I vissa delar av Sverige rör marken sig. Detta beror på en kombination av många komplexa fenomen som inkluderar naturliga förutsättningar som landhöjning, stabilitet för olika jordarter och klimat samt mänsklig påverkan som grundvattensänkningar, förflyttningar av massor, nybyggnationer mm. När marken rör sig påverkas vår infrastruktur (vägar, järnvägar, broar, tunnlar, ledningar och byggnader). All infrastruktur måste underhållas och förr eller senare kommer de nå slutet på sin livstid och behöva bytas ut. Men var börjar man?

  Geodesi

  För hållbarhet och vår säkerhet är det därför viktigt att kunna mäta och övervaka både markrörelser och förflyttning av objekt. Detta görs med olika medolika mätmetoder inom vetenskapsområdet geodesi. Övervakning av rörelser görs traditionellt med olika typer av fältmätning, men det är även möjligt att göra i stor skala från rymden, med millimeterprecision. Radarsatelliter skickar signaler mot jordytan. Reflektionerna används för att beräkna markens rörelser genom positionsförändring av punkter på mark och infrastruktur som reflekterar en stark radarsignal med god radarreflektion. GNSS och gravitationsparametrar används för att bestämmas radarsatelliternas läge i relation till markytan.

  Vad visar Sättningskartan?

  Sättningskartan är en interaktiv karttjänst där du kan zooma in på objektnivå och se miljarder av individuella mätpunkters rörelser, indikerat med olika färger, över tid och över hela södra Sverige. Färgskalan kan justeras för att se mer elle mindre detaljer. Genom att klicka på en mätpunkt visas tidsförloppet för den punktens rörelse under aktuell tidsperiod, från mars 2017 till mars 2021.

  Vilka skapade Sättningskartan.se?

  Sättningskartan.se är ett samarbetsprojekt mellan fjärranalysföretaget SkyGeo och teknikkonsultföretaget WSP Sverige.

  WSP         wsp_logo

  WSP ansvarar för underlag med lokala förutsättningar från det beräknade området och kontakten med den svenska marknaden. WSP är ett globalt konsultföretag med stor och bred kompetens, bland annat inom samhällsbyggnad, mätningsteknik, geoteknik, byggprojektering och infrastruktur.

  SkyGeo     SkyGeo_logo           

  SkyGeo ansvarar för all databehandling, visualiseringsportalen och stöder webplatsen. SkyGeo översätter komplexa InSAR-data till praktist tillämplig och pålitlig information, för att stödja ansvarsfull politik och säker infrastrukturhantering.

  Ett mångårigt samarbete

  WSP och SkyGeo har arbetet tillsammans i InSAR och andra fjärranalysprojekt under flera år och har god erfarenhet om kundernas behov och teknikens kapacitet, utmaningar och möjligheter. Tillsammans har vi format innehållet i Sättningskartan och tillsammans kommer vi fortsätta förädla den sortens data för kunder inom alla berörda teknikområden.

  Genom att klicka på länken nedan kan du öppna Sättningskartan.se.