• Content
  • FAQ
  • Disclaimer
  • webinars
  • Contact
  • De voorloper van het NAP-nulvlak is het AP-nulvlak, dat bepaald werd door het gemiddelde van alle hoogwaterstanden in het IJ gedurende grofweg een jaar, vanaf 1 september 1683, te noteren op kademuren in Amsterdam. Door de gebruikte methodiek, metingen, en door de fysica van waterstanden in Amsterdam is dit niveau eigenlijk niet te koppelen aan de zeespiegel. Het NAP-nulniveau is dus eigenlijk vrij arbitrair.